Rakovina děložního čípku je zbytečná, v Austrálii brzy skoro zmizí

V České republice umírá každý rok tři sta žen na rakovinu děložního čípku. Většina z nich zbytečně. „Téměř všem případům rakoviny děložního čípku lze předejít,“ říká Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Změny se ale blíží. Od příštího roku se bude moci proti lidskému papilomaviru, který rakovinu způsobuje, očkovat víc dětí. A jedná se i o zavedení bezplatných spolehlivějších testů u nejohroženější skupiny žen.

Rakovinu děložního čípku způsobuje takzvaný lidský papilomavirus, anglicky human papilomavirus, zkráceně HPV. Kolik mladých lidí je dnes proti němu očkováno?

V současné době je to zhruba 70 procent dívek a na 40 procent chlapců. To je po letech poklesu proočkovanosti určitě příznivá situace, nicméně to stále znamená, že polovina dětí není v době zahájení
sexuálního života chráněna. A to i přesto, že se ve světě očkuje už dvě desítky let a zkušenosti z jiných zemí ukazují, že vakcinace je nejen velmi bezpečná, ale především mimořádně efektivní a sama o sobě dokáže zabránit většině případů rakoviny děložního čípku.

 

Přibližujeme se těmto zemím?

Podle národního onkologického plánu ministerstva zdravotnictví bychom měli do roku 2030 zvýšit podíl očkovaných dívek na nejméně 90 procent a výrazně zvýšit také proočkovanost chlapců. Prvním krokem je, že zdravotní pojišťovny už nebudou plně hradit očkování jen u dětí mezi třináctým a čtrnáctým rokem, jak je to nyní, ale toto okno se rozšíří. Vakcína bude od ledna příštího roku k dispozici pro děti už od jedenácti a až do patnácti let.

 

 

Rodiče často nechtějí své děti očkovat takzvaně zbytečně. Proto váhají především u chlapců, které rakovina děložního čípku neohrožuje…

Ono má ale očkování u chlapců dvě roviny. Tou první je ochrana dívek před rakovinou děložního čípku. Muži jsou totiž zpravidla hlavními přenašeči infekce HPV, o které sami nevědí. Je tedy zcela zásadním krokem pro snížení výskytu infekce HPV v celé populaci. Druhou rovinou je také osobní ochrana. HPV totiž není pouze původcem rakoviny děložního čípku, ale způsobuje i rakovinu řitního svěrače, některých orgánů hlavy a krku a obtížně léčitelné pohlavní bradavice. A výskyt těchto onemocnění celosvětově narůstá u obou pohlaví.

 

Zbytečná úmrtí

Jak úzká je souvislost mezi viry HPV a rakovinou děložního čípku? Opravdu boj s HPV zamezí většině případů této nemoci?

V neočkované populaci se tímto virem nakazí alespoň jednou za život více než 80 % jedinců. Přenáší se pohlavním stykem a přibližně 14 typů tohoto viru je rakovinotvorných. Nejvíce lidí se nakazí ve věku, kdy s intimním životem právě začínají. Děložní čípek pak představuje místo, které je nejsnadněji a nejčastěji infekcí postiženo.

 

Co se děje potom?

Pak záleží na imunitě vašeho těla, jestli se viru dokáže samo zbavit. Pokud to nezvládne a vy máte virus v sobě dlouhodobě, může vzniknout rakovinový nádor. Tento proces pak podporují další faktory, jako je kouření tabáku, promiskuita nebo časné zahájení pohlavního života. Souvislost je tedy opravdu velmi úzká. Rakovina děložního čípku je jednak nejčastějším nádorovým onemocněním vyvolaným HPV a zároveň onemocněním, kde HPV způsobuje prakticky všechny případy.

 

Existuje typická pacientka?

Teoreticky je typická pacientka s rakovinou děložního čípku žena, která dlouhodobě nedochází na preventivní gynekologické kontroly, jež by mohly zjistit změny ještě v předrakovinovém stadiu. Obvykle je ve věku mezi 40 a 65 lety, nezřídka je silná kuřačka cigaret, která za svůj dosavadní život vystřídala větší počet sexuálních partnerů. Bohužel je ale asi třetina případů rakoviny děložního čípku zjištěna u pacientek, které nemají žádný z uvedených rizikových faktorů. Dokonce se setkáváme s případy, kdy pacientka měla pouze jediného sexuálního partnera, a s případy, kdy pacientka dochází na pravidelné kontroly na gynekologii a nedojde včas k odhalení nálezu, obvykle v případě obtížně zjistitelných nádorů uložených uvnitř kanálku děložního čípku.

Jak si stojí Česká republika v četnosti tohoto onemocnění mezi evropskými státy?

I když u nás nové případy lehce klesají, ve srovnání s vyspělými státy se stále jedná o nepřiměřené počty. V posledních letech je zjištěno každoročně více než sedm stovek nových případů rakoviny děložního čípku. Léčbou u nás prošlo na dvacet tisíc žen, ne vždy však byla úspěšná. Ještě větším problémem je ale u nás vysoká smrtnost, která zůstává dlouhodobě téměř nezměněná, a to i přes organizované preventivní kontroly. Každoročně u nás v důsledku rakoviny děložního čípku umírá asi 300 žen. Bohužel je většina úmrtí zcela zbytečných, protože jim lze zabránit dostupnou preventivní péčí. Rakovina děložního čípku je teoreticky zcela odvratitelné onemocnění.

 

Opravdu se mu dá zcela zabránit?

Téměř všem případům rakoviny děložního čípku lze předejít. Gynekolog provádí při každé preventivní prohlídce i stěr děložního čípku, který by měl odhalit předrakovinová stadia tohoto onemocnění. Ve 35 a 45 letech pak provádí také testy na přítomnost HPV. Vyléčitelnost v předrakovinovém stadiu je absolutní, přičemž pacientku čeká jen drobný zákrok. V případě, že se již nádor vytvoří, závisí další prognóza na jeho rozsahu. Samozřejmě platí, že čím časněji je nádor zjištěn, tím větší je šance na uzdravení. V pokročilých stadiích s přítomností vzdálených ložisek je pak nutné přistoupit k velmi nákladné cílené léčbě. Důsledkem pak nejsou jen osobní tragédie, ale i ekonomické dopady, kdy by za cenu léčby jedné pacientky s pokročilým onemocněním s limitovanou šancí na uzdravení bylo možné provedení preventivních HPV DNA testů u více než tisíce žen.

 

Současné testy v podobě cytologických stěrů však nejsou zcela spolehlivé a bývají falešně negativní. Víte, jak často se to stává a co je příčinou?

Přesná data o selhání preventivního vyšetření v České republice nejsou k dispozici. Ze zahraničních dat ale vyplývá, že zhruba 25 procent nových případů rakoviny děložního čípku bylo zjištěno u žen, které pravidelně docházely na kontroly. Toto selhání může mít více důvodů. Lékař může odebírat vzorek nevhodným nástrojem, neodebere dostatečné množství buněk, u ženy může současně probíhat zánět, který vzorek zkreslí, nebo může být nález uložen hlouběji v kanálku čípku. A nakonec, chyba může nastat také při vyhodnocení v laboratoři. Nicméně platí, že na vině větší části případů rakoviny děložního čípku je spíše fakt, že ženy nedochází nebo přestanou docházet na pravidelné preventivní gynekologické kontroly. A předrakovinová stadia ani časná rakovina děložního čípku nebolí a obvykle se ani nikterak jinak neprojevují.

 

Mění se v poslední době metody či citlivost testů?

Ano, limity v citlivosti cytologického stěru a znalosti o příčině rakoviny děložního čípku vedou v posledních letech k tomu, že se začíná více využívat HPV test. Dokáže totiž zachytit změny kdekoliv na děložním čípku a podle vědeckých studií je v průměru o 30 procent citlivější. Dokáže případné změny odhalit mnohem dříve. Naopak, pokud vyjde u žen starších třiceti let negativně, je riziko, že by v následujících třech letech onemocněly rakovinou děložního čípku, prakticky nulové.

 

Nebylo by pak logické testovat jen tímto způsobem?

Tuto metodu upřednostnilo mnoho rozvinutých zemí. Rychlý přechod z cytologického screeningu na screening založený na testování HPV však nezřídka vedl k neporozumění jak u laiků, tak i u odborníků. Navíc není jednoduché zcela změnit systém husté sítě cytologických laboratoří, a proto se u nás zatím plně hrazený HPV test přidal v roce 2021 pouze jako doplněk tradičního cytologického vyšetření ve věku 35 a 45 let. V ostatních věkových kategoriích je test možné absolvovat za úhradu pacientkou. Aktuálně se ale jedná o rozšíření hrazeného testu o věkovou kategorii 55 let a já pevně věřím, že se tento návrh podaří prosadit tak, aby se začalo s testováním již v roce 2024.

 

Má některý z evropských států lepší systém záchytu? Jaký je?

Většina států na západ od nás nějakým způsobem zapojila HPV test do systému screeningu. Asi nejdále je Nizozemsko, které má screeningový systém postaven výhradně na HPV testu, a které dokonce využívá i možností samoodběru testu pacientkou v domácím prostředí. Obecně platí, že všechny země, které inovovaly screening, vykazují nízká data o výskytu nových případů a úmrtí na rakovinu děložního čípku. Nejlepším příkladem je ale Austrálie, která má vysoké pokrytí populace očkováním proti HPV a současně efektivní screening založený na HPV testování. Trend výskytu rakoviny děložního čípku v Austrálii vykazuje takový vývoj, že se očekává, že během následujícího desetiletí se zde z rakoviny děložního čípku stane raritní onemocnění.

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama