Vizuální smog lidi ruší. Hospody musí být hezčí a útulnější

Blikající reklamy, výlohy, vývěsní štíty. Zatímco v minulosti chtěli být hospodští za každou cenu vidět a hostům přehnaná reklama tolik nevadila, nyní je trend jiný. „Když půjdete okolo hospody s ošuntělou omítkou, spoustou různých reklam, zalepenými okny, tak si návštěvu rozmyslíte. I kdyby vnitřek byl vymazlený, půjdete nejspíš jinam,“ říká Markéta Bláhová, která v Plzeňském Prazdroji šéfuje týmu, jenž má na starosti proměnu exteriérů restaurací, hospůdek i pivních barů.

img DALŠÍ FOTOGRAFIE V GALERII

Co musí hospody a restaurace mít, aby přilákaly zákazníky? Co lidi upoutá?

O tom, do které konkrétní hospody nebo restaurace půjdete na pivo, rozhoduje celá řada věcí. Zajímá vás cena a to, co za své peníze dostanete, tedy kvalita. A tu pro zjednodušení můžeme rozdělit do čtyř hlavních kategorií: je to čistota a útulnost prostředí, kvalita piva a jídla, viditelnost a srozumitelnost nabídky a jak se chová personál. To jsou kritéria, která hrají roli v rozhodování o tom, kam zákazníci budou chodit. Když podnik v některé z těchto kategorií pokulhává, tak tím ztrácí v očích hostů na atraktivitě. Proto podporujeme hospody ve všech čtyřech oblastech, které jsem zmínila, a to jak formou školení personálu, investicemi do vybavení, tak i poradenstvím. Mojí parketou je právě ta čistota a útulnost prostředí – tedy jaký první dojem hospoda zanechá, jak vypadá zvenku i zevnitř, jak zajistit, aby se v ní hosté cítili dobře, ale i to, aby její vzhled zapadl do vzhledu celé budovy, bloku a ideálně i celé ulice.

 

S tím souvisí i váš projekt?

Přesně tak. Už tři roky mám na starosti projekt s názvem Fresh Outlet, který se snaží bojovat s vizuálním smogem na českých a slovenských hospodách, dělat je hezčí a snižovat množství reklamního smogu. A dosavadní zkušenosti nám jasně ukazují, že hospoda, která je atraktivní navenek, dokáže lákat nové hosty.

 

Jak moc jsou pro zákazníka důležité právě exteriér a interiér restaurace?

Exteriér je vstupní branou podniku, to první, podle čeho se rozhodujete, zda vejdete, nebo půjdete jinam. To, aby byl atraktivní a lákal k návštěvě, je tedy, zvlášť v dnešním silně konkurenčním prostředí, naprosto zásadní. No a interiér, to je hned ten druhý dojem. Obojí musí být pokud možno vyvážené. Když půjdete okolo hospody s ošuntělou omítkou, spoustou různých reklam, zalepenými okny, tak si návštěvu rozmyslíte. I kdyby vnitřek byl vymazlený, půjdete nejspíš jinam. A naopak, sebelepší vnější dojem se může zkazit záhy poté, co otevřete dveře. Mám radost, že hospodští si dnes uvědomují, že toto je oblast, která z velké části rozhoduje o jejich úspěchu.

 

 

Nadbytečná reklama

Dělali jste si nějaké průzkumy? Co z nich vyplynulo?

Spotřebitelský průzkum byl spouštěčem celého našeho projektu. Před třemi lety jsme se dotazovali asi tisícovky lidí a většina z nich jasně deklarovala, že je obtěžuje nadbytečná reklama v ulicích a že by uvítali i střídmější označování hospod. A přestože Prazdroj hospody nevlastní ani neprovozuje, rozhodli jsme se s tím něco udělat a nabídnout hospodským řešení. Dodáváme jim nejen pivo, ale i označení a spoustu dalšího vybavení, takže cítíme odpovědnost a zároveň máme i možnost, jak s reklamním smogem bojovat. Proto jsme od základů přepracovali koncepci vzhledu hospod tak, aby odpovídala očekávání lidí.

 

Existuje něco, co lidi vyloženě odradí?

Vtíravost reklamních log, někdy jich na hospodě vidíte i desítky. Vadí i špinavá nebo poničená fasáda, nevzhledná zahrádka. Je to jasný signál, tady se o to nestarají. Co také odrazuje, jsou zalepená okna a výloha. Když nevidíte dovnitř, nedělá to dobrý dojem. Často jsou to jednoduché věci, které ale mají velký efekt.

 

Co mají podniky v současnosti špatně? Co všechno měníte?

Naším hlavním cílem bylo navigovat co nejrychleji spotřebitele do provozovny, zvýšit zisk hospodskému a snížit nadměrný vizuální smog, který lidi ruší. Udělat hospody hezčí, útulnější, abychom tím pomohli hospodským přilákat další hosty. Když ale něco měníte, tak to samozřejmě chcete měnit tak, aby výsledek byl co nejlepší. Zjednodušeně řečeno je naším heslem vkusnost a střídmost. Praxe nám ukázala, že střídmější prezentace je pro hosty mnohem přehlednější a zlepšuje jejich orientaci a navigaci do podniků. Zároveň hospoda působí navenek mnohem přívětivěji.

 

 

Jde jen o design a praktičnost, nebo i o ekologický rozměr?

I ekologický rozměr je pro nás samozřejmě velmi důležitý. Méně poutačů znamená méně spotřebovaného materiálu, zejména plastu a kovu a také méně spotřebované energie. Pokud počítáme všechny změněné provozovny, kterých je zhruba 2 500, pak roční úspora elektřiny představuje přes 252 tisíc kilowatthodin, tedy asi tolik, kolik jí spotřebuje 100 českých domácností. Vedle toho jsme si dali cíl snížit množství vyprodukovaného plastu, což se nám daří díky novým světelným reklamám se značkami piv, takzvaným výstrčím (panely umístěné kolmo na fasádu, takže jsou vlastně „vystrčené“ do ulice – pozn. red.). Jen letos jde o úsporu 16 metrů krychlových plastů, což je objem menšího bazénu u rodinného domku.

 

Hosté očekávají zážitek

Jaké jsou tedy ty současné trendy?

Myslím, že největší trend je v přemýšlení spotřebitelů i hospodských. V minulosti jsme hospody označovali reklamou tak, abychom byli hodně vidět, spotřebiteli přemíra log nevadila, naopak líbilo se mu to. Dnes se věnujeme hospodám a restauracím individuálně, vysvětlujeme jim strategii umístění reklamy, aby plnila funkci, a to buď navigace, nebo nabídky. Trend u spotřebitelů je také zcela jiný, očekává v provozovně zážitek, kvůli kterému tam převážně chodí.

 

Jak náročné ty proměny restaurací jsou?

Proměny jsou většinou jednoduché a rychlé, jen někdy bývá některá náročnější. Obecně nemáme jeden vzor, který bezhlavě aplikujeme všude stejně. Našim zákazníkům nabízíme poradenství, ukazujeme jim, jak by mohl podnik vypadat, a běžně od nás dostávají více návrhů, aby si mohli vybrat. Někde dojde po dohodě s majitelem ke kompletní úpravě vzhledu včetně fasády, někde instalujeme jen nové označení. V některých případech má zákazník jasnou vizi, kam jeho podnik směřuje, a proto naše návrhy podporují především jeho vlastní brand nebo image, budují jeho originalitu, aby byl pro spotřebitele jedinečný. Nenarušujeme ho nějakým agresivním brandingem a nechceme být na provozovně dominantní, jen ho funkčními prvky doplňujeme.

 

Kdy jste s proměnami restaurací začali?

Začali jsme záhy po propuknutí koronavirové pandemie, tedy na jaře 2020. Hospody byly zavřené a měly tak prostor řešit úpravu svého exteriéru. Další rok a půl se pak střídala omezení s rozvolněními a stále byl prostor ke změnám. Někteří majitelé využili absenci hostů k úpravám svých podniků, a my jsme se jim v tom snažili pomoci, aby byli nachystaní, až budou moci opět otevřít. Takto jsme do konce loňského roku stihli proměnit 2 300 hospod v celém Česku. Teď už jedeme takzvaně samospádem. Hospodští vidí, že nový styl funguje, přivádí k nim nové hosty a další zájemci o proměnu se už hlásí sami.

 

Jak je to se zahrádkami?

Během covidového období muselo mnoho hospodských hledat a budovat venkovní posezení, které se využívá i v dnešní době stále častěji. My je podporujeme v dodávání slunečníků z recyklovaných PET lahví, dodáváme jim nábytek, zastínění zahrádek, vybavujeme místa pro kuřáky.

 

Kde jste se inspirovali?

Neměli jsme vysloveně nějaký vzor, šlo jednoznačně o autentický záměr zvelebit veřejný prostor a zlepšit lidem ve městech život. Když jsme přemýšleli, koho oslovit, kdo nám pomůže na této cestě, volba byla jasná – spojili jsme se s „terapeutkou veřejného prostoru“ Veronikou Rút Fullerovou. Veronika se tímto tématem zabývá na mezinárodní úrovni, vytvořila první komplexní manuál dobré praxe reklam a označování provozoven pro Brno, ze kterého nyní čerpají i ostatní města. Navíc její osobní přístup, schopnost naslouchat, propojit design s obchodem a popisovat vše jednoduše jsou v oblasti designu a reklam výjimka. A postupně jsme přizvali i další odborníky grafiky, designéry.

 

Kdo všechno se na projektu podílí?

Kromě Veroniky Rút Fullerové je to také oceňovaný brand designér Lumír Kajnar nebo slovenská designérka Sláva Jevčinová.

 

Úspora energie

Narážíte na nějaké problémy?

Teď už projekt jede prakticky bez problémů. Na začátku byl velký úkol představit nový koncept kolegům v Prazdroji, ukázat jim důvody změny i pozitiva, která přinese. Potom jsme stáli před složitou otázkou, jak projekt Fresh Outlet vysvětlit prvním hospodským. Aby pochopili benefity toho, že nemusí mít tři světelné výstrče na fasádě, pět log a spoustu nabídkových tabulí navrtaných na zdi budovy. Že když to tam nebudou mít, neznamená to, že hospoda bude neviditelná. Ale právě naopak, vyniknou hlavní prvky a upoutá i vkusnost a čistota. Když hospodští viděli, že štamgasti jim v novém zůstávají, a k tomu přicházejí i noví lidé, pochopili, že nový směr je pro ně přínosný. Díky šeptandě máme dnes již dostatek poptávky a nemusíme nikoho přesvědčovat.

 

Mají tedy restaurace o proměny zájem?

Jednoznačně. Dalším argumentem, který má stále sílící váhu, jsou úspory energií. Méně světla, méně barev a moderní osvětlovací technologie dokážou přinést zajímavý finanční efekt. Takže tím šetříme hospodským náklady, a to se dnes počítá.

 

Jak je to celkově s financemi?

Konkrétní úprava je vždy věcí dohody Prazdroje s provozovatelem, my se jednak podílíme na nákladech, a pak také dokážeme nabídnout velmi nízké ceny proměn díky tomu, že poptáváme dodávky značení ve velkém. Ale naší předností není jen spolufinancování. Ten hlavní benefit je, že jsme schopní hospodskému poradit, udělat mu vizualizaci na míru, ukázat, jak co bude vypadat. A on se sám rozhodne, jestli do toho půjde.

 

Jaký je potom další postup?

Někdy se změna dělá postupně, například jen označení hospody, pak dojde i třeba na kompletní úpravu fasády. A samozřejmě jsou změny odvislé i od diskuse s majiteli budov. Ale náš cíl je vždycky ten, aby nový vzhled co nejlépe ladil nejen s budovou, ve které hospoda je, ale i s okolní zástavbou. Snažíme se tak kultivovat nejen danou hospodu, ale přispět celkově k lepšímu prostředí v ulici a ve městě. Nový přístup je v souladu s novou politikou mnoha tuzemských měst, která se rozhodla reklamu ve veřejném prostoru regulovat. I proto jsme začali s některými městy spolupracovat a společně řešíme problematiku vizuálního smogu. Zásady našeho projektu jsou totiž krásně převeditelné na další podniky, obchody a služby.

 

Kde na proměněné restaurace narazíme nejčastěji? Ve velkých městech, nebo i na vesnicích? Dá se nějak říct, kde jich je nejvíce?

Proměny probíhají na všech místech republiky, aktuálně je poměr úprav na Moravě a v Česku 52 procent ku 48 procent. Naší strategií je v novém vizuálním stylu udělat každou novou provozovnu, která začne odebírat naše piva, a postupně pak zlepšujeme i ostatní, se kterými spolupracujeme. Obecně najdeme více vylepšených podniků ve městech než na vesnicích.

 

Nebudou pak všechny restaurace vypadat jednotvárně a stejně?

Ne, naším cílem rozhodně není nějaká unifikace. Byli bychom sami proti sobě, protože pak by jednotlivé podniky mohly splývat a ztrácely by na jedinečnosti. K úpravě exteriéru přistupují designéři vždy individuálně a vždy podporují a zvýrazňují duši podniku, zohledňují budovu i její okolí.

 

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Rozmanitost. Můj pracovní týden se skládá z mnoha zajímavých oblastí k řešení, jednou hledám s kolegy z distribuce novou rychlejší cestu dopravy reklam k zákazníkovi, po přestávce přichází setkání s kolegy z financí nad revizí budgetů, následuje diskuse s nákupním oddělením nad nedostatkem zboží na světovém trhu s propagačními materiály, pokračuje to diskusí nad zlepšováním interních procesů a končí to workshopem, jak být ještě úspěšnější. Ale láska je Fresh Outlet. Těší mne pozitivní reakce hospodských a spotřebitelů a štamgastů, které dostáváme přes naše obchodní zástupce nebo je nacházíme v různých komentářích na sociálních sítích. Těší mne, že naše práce v Prazdroji je již na ulicích vidět a má reálný dopad na veřejný prostor. Těší mne, že města chtějí s námi spolupracovat a vzájemně hledáme budoucí místa pro změny. Těší nás, že měníme veřejný prostor k lepšímu a můžeme tak ukázat cestu dalším.

 

Jak by tedy měla ideálně vypadat restaurace nebo hospoda budoucnosti?

Jednoznačným trendem je zdůraznění individuality a jedinečnosti každé hospody. Lidé totiž jsou i v důsledku současného růstu cen stále vybíravější a pečlivěji zvažují, kam zajdou na pivo nebo něco k jídlu. A podniky, které nabídnou jedinečnou atmosféru a zároveň budou mít perfektní servis, ty vyhrají.

 

Autorka je redaktorkou ČTK.

 

 

 

 

 

Reklama
Advertisement
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Advertisement
Reklama
Advertisement