Ve vsi bylo roky ticho. Až se rozezněl 500 let starý zvon

Před lety se Martin Paták, povoláním softwarový analytik, zúčastnil Noci kostelů – a moc se mu to líbilo. Napadlo ho, že podobná akce by se dala uspořádat i v kostele svatého Bartoloměje v jeho domovských Popovičkách, vesnici nedaleko Prahy. Začal se o kostel zajímat a přišlo mu zvláštní, proč se vlastně, když v kostelní věži visí zvon, u Bartoloměje nikdy nezvoní. A tak se rozběhl čtyřletý projekt, který skončil opravou unikátního zvonu. A ještě něčím navíc.

Jak jste se k záchraně zvonu v Popovičkách vlastně dostal?

Prvním impulzem byla někdy v létě 2018 prostá otázka. Proč se u nás v Popovičkách nezvoní na zvony? Zjistili jsme, že v místním kostele svatého Bartoloměje sice zvon je, ale je poškozený. Existovala k tomu zpráva od zvonaře, která konstatovala, že zvon je nadměrně vytlučený, a kdyby se na něj v tomto stavu zvonilo, hrozilo by, že praskne. Navíc mu chyběla závěsná koruna. Dalším spouštěčem pak bylo, že farnost nechala opravit interiér kostela. Takže nám přišlo logické a hezké, aby se opravil i zvon.

 

Čím je zvon v Popovičkách unikátní?

Patří k nejstarším dochovaným u nás. Vyroben byl v roce 1497, tedy za vlády Vladislava Jagellonského, jistým Janem Konvářem. Obojí, tedy jméno mistra zvonaře i rok výroby, jsou na zvonu uvedeny. Zajímavé je, že podle některých historických pramenů žil zvonař stejného jména v Praze už v období vlády Karla IV., tedy o nějakých sto dvacet let dříve. Mohla to být shoda jmen, anebo se jednalo o rodinnou tradici. V každém případě takto starý zvon, jako je ten v Popovičkách, je vskutku unikát, většina zvonů u nás byla totiž sundána během světových válek a roztavena na výrobu zbraní.

 

 

Takže jste se rozhodli, že se pokusíte nechat zvon opravit. Jak jste hledali zvonaře?

To nebylo vůbec snadné, protože lidí, kteří se zabývají opravami historických zvonů, v Česku moc není. V rané fázi jsme našli jediného, a to Petra Rudolfa Manouška. Pan Manoušek udělal posudek, na jehož základě doporučil na zvon nezvonit, a navrhl způsob opravy. Jenže to by bylo velmi nákladné – jednak oprava samotná, a jednak převoz zvonu do Holandska, do dílny, kde pan Manoušek pracuje. Jeho rodinnou dílnu na Zbraslavi totiž zničily povodně v roce 2002 a už se ji nepodařilo obnovit. Naštěstí jsme později narazili na jiného zvonaře, pana Michala Votrubu. Ten navrhl odlišný způsob opravy, a to takový, při němž by se zvon vůbec nemusel vynášet z věže. Tím se to celé výrazně zlevnilo.

 

Co konkrétně tedy na zvonu bylo potřeba opravit?

Zásadním technickým, ale i estetickým problémem byla chybějící závěsná koruna, která byla v minulosti nějakým způsobem uražena či odlomena. Zvon tak byl k takzvané hlavě, tedy části nad ním, připevněn svorníky skrze čtyři otvory vysekané v podkorunní desce. Zvonař navrhl, aby se odlila koruna nová, bronzová, a to podle dochované koruny zvonu v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích. Dalším velikým problémem pak bylo značné vytlučení zvonu, které už jsem zmínil. U starších zvonů je to tak, že srdce, tedy pohyblivá část uvnitř zvonu, naráží do dvou míst. Čas od času se proto zvon musí otočit, aby srdce naráželo zase do jiných částí – protože místa, kam srdce bije, se logicky postupně ztenčují. U našeho zvonu zbyla už jen jedna poloha, kam srdce může tlouct.

 

Za jak dlouho se bude muset zvon zase otočit?

Pohybujeme se zhruba okolo dvou set let.

 

Popsal jste, že zvonu chyběla koruna, což je vrchní část, za niž bývá zvon zavěšen. Ví se, jak o ni přišel?

Podle kampanologa, tedy odborníka na zvony, musela koruna odpadnout už před staletími. Další odborníci, kteří měli možnost náš zvon vidět, se shodli, že musel již někdy záhy po vyrobení upadnout. Když se totiž odléval, zvonovina se nerozlila rovnoměrně a v jednom místě vznikla uvnitř bublina. Ta potom nejspíš způsobila odlomení.

 

Co je vlastně zvonovina za materiál?

Jedná se o velmi tvrdý, ale zároveň pružný bronz, slitinu tvořenou ze sedmdesáti osmi procent mědí a z dvaadvaceti procent cínem.

 

Cesta za záchranou

Dobrá, takže jste měli odborné posudky, mistra zvonaře a odhodlání dát zvon v Popovičkách do pořádku. Kdo všechno musel opravu schválit?

Muselo se k tomu vyjadřovat plno lidí. Jednak farnost v Říčanech, pod kterou kostel svatého Bartoloměje v Popovičkách spadá. Pak samozřejmě kampanolog a památkáři, kteří museli schválit každý krok včetně samotného sundání zvonu a jeho rozebrání. Abychom sehnali na opravu peníze, rozhodli jsme se založit transparentní účet. Ten může zřídit jen právnická osoba nebo obec, takže v tomto případě jsme potřebovali spolupráci právě s obcí.

 

Zmínil jste finance a transparentní účet. Jak jste peníze na opravu zvonu sháněli?

Všechny se vybraly od dárců. Pracuji v IT společnosti Cleverlance, která se zdarma ujala vytvoření webu www.naszvon.cz a pomohla zajistit online propagaci celé akce. Měli jsme naplánované i koncerty. První se konal už na podzim roku 2018 a nakonec jsme uspořádali čtyři. Peníze, které jsme během nich vybrali, také putovaly na transparentní účet.

 

Zkusili jste požádat o dotaci z Evropské unie?

Bohužel ne, nesplňovali jsme podmínky. Neměli jsme na výběr z vícero restaurátorů. Na začátku jsme měli jen pana Manouška a až postupem času jsme dostali kontakt na dalšího zvonaře, už zmíněného pana Votrubu.

 

 

Kolik jste nakonec vybrali a kolik stála oprava zvonu?

Ještě před covidem se nám podařilo vybrat asi 420 tisíc korun. Jenže pak přišla pandemie a my dva roky nemohli skoro nic dělat, ani zbylé naplánované koncerty se nemohly konat. Už jsme pomalu přestávali doufat, že se nám to celé podaří. Nakonec se však věci zase daly do pohybu. Vybrali jsme další peníze, za které jsme nechali jednak opravit starý zvon, a jednak vyrobit nový, který v kostele dříve býval. Odlil ho pan Votruba, který předtím podle souhry, ladění a velikostí zvonů zjistil, jak by se to dalo udělat. Starý, opravený zvon se jmenuje Jan, novému jsme dali jméno Marie. Tu jsme pověsili vloni na podzim. Utratili jsme celkem, tedy za opravu starého zvonu a odlití nového, asi 650 tisíc. Nějakých sto tisíc nám ještě zbylo.

 

Co s nimi plánujete dělat?

Rádi bychom je se souhlasem obce a farnosti na dva nové projekty. Z kostela někdo v devadesátých letech ukradl dva anděly. Replika jednoho z nich je už hotová, stála dvě stě tisíc a zaplatila ji jedna místní paní ze svých úspor. Druhý anděl se našel, ale je potřeba ho zrestaurovat. To je bohužel ještě dražší než vyrobit repliku. Druhý projekt je oprava kostelních varhan z 18. století. V téhle chvíli už bychom byli rádi, aby se finančně zapojila obec. Ta je připravena přispět.

 

Pozitivní reakce

Čili v kostele svatého Bartoloměje v Popovičkách visí od loňského podzimu dva funkční zvony, starý Jan a nová Marie. Zvoní se na ně?

Marie může mít automatické zvonění. A opravdu zvoní dvakrát denně, vždy v poledne a pak v osmnáct hodin. Jan ale automatické zvonění mít nemůže, kvůli opotřebení. Musí se na něj zvonit ručně, o což se s manželkou snažíme, když je k tomu příležitost a máme čas.

 

Jak dlouho tedy záchrana zvonů v úhrnu trvala?

Od roku 2018 do podzimu 2022. Někdy okolo ledna minulého roku jsme už věděli, že máme dost peněz, a začátkem března se pak kupovala zvonovina. Tím, že předtím v únoru začala válka na Ukrajině, šla cena zvonoviny výrazně nahoru. Až v říjnu jsme pak materiál využili a zvon odlili. V listopadu byl vysvěcen a premiéra pro širokou veřejnost byla na Vánoce 2022, kdy zvonily oba zvony.

 

Už jste zmínil pandemii koronaviru i válku na Ukrajině. Jak se tedy na celém procesu záchrany vašich zvonů tyto dvě události podepsaly?

Jak už jsem říkal, covid to celé zastavil, znemožnil nám uspořádat koncerty, které jsme měli naplánované. Ze sedmi se konaly jen čtyři. Na druhou stranu díky tomu, že byli lidé víc doma, začali místní víc pomáhat a do projektu se vložilo víc lidí. Pomáhali nám například psát dopisy s prosbou o pomoc od okolních obcí. Vtipné bylo, že jsme všechno řešili po telefonu a e-mailech, rok jsme se vůbec neviděli. S jednou paní, která nám hojně pomáhala oslovovat okolní obce, jsme se třeba potkali až vloni v říjnu.

 

A co reakce? Jaké byly, když lidé slyšeli zvonit Jana i Marii?

Zpočátku jsme se trochu obávali, že například lidé žijící v blízkosti kostela budou na zvonění reagovat negativně. Ale nic takového se nestalo, většina lidí reagovala velmi hezky.

 

A ještě mi řekněte, vy jste o zvonech před celou akcí něco věděl?

Nevěděl. Ale jak jsem měl během procesu možnost diskutovat s odborníky, plno znalostí jsem od nich přebral. Nejvíc mi jich předal pan Votruba, se kterým jsem zvon sundával a byl jsem i u samotného odlévání nového zvonu. Takže jsem poslouchal a poslouchal.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama